Cung cấp vật tư, thiết bị điện

( 14-12-2015 - 07:54 AM )

Là đơn vị cung cấp vật tƣ, thiết bị điện hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phía Nam, Công ty Lê Nguyên Thảo là nhà phân phối chính thức của thƣơng hiệu Cadivi, Schneider, Elek, Kingled, Siemens, Sino…Chính nhờ doanh thu lớn, uy tín nên chúng tôi cung cấp tới khách hàng giá cả cạnh tranh, đảm bảo khối lƣợng và

Là đơn vị cung cấp vật tư , thiết bị điện hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phía Nam, Công ty Lê Nguyên Thảo là nhà phân phối chính thức của thƣơng hiệu Cadivi, Schneider, Elek, Kingled, Siemens, Sino…Chính nhờ doanh thu lớn, uy tín nên chúng tôi cung cấp tới khách hàng giá cả cạnh tranh, đảm bảo khối lƣợng và  cung cấp kịp thời tới tận chân công trình.

2.  Cung cấp, lắp đặt máy biến áp và máy phát điện

3.  Hệ thống phòng chống sét

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0982135025
Zalo